Thứ Sáu, 12 Tháng Một 2024

Mantle

Công ty đầu tư lớn bị cáo buộc bí mật bán Altcoin này

Công ty tài sản kỹ thuật số Brevan Howard Digital được cho là đang chuyển một số altcoin của mình sang các sàn giao...

Mantle (MNT) áp dụng các thay đổi mới trong việc quản lý ngân quỹ của mình

Giải pháp layer 2 Mantle (MNT) báo cáo rằng cuộc bỏ phiếu đã được thông qua để tạo ra những thay đổi trong quản...

Tổng hợp hướng dẫn săn Retroactive Mantle Network

Các dự án Layer 2 đã nhận được rất nhiều sự chú trong năm 2022 và tiếp tục kéo dài đến 2023, sau đợt...

Mantle Core của BitDAO đề xuất tạo quỹ 200 triệu đô dành riêng cho hệ sinh thái Mantle

Một đề xuất tạo quỹ 200 triệu đô dành riêng cho hệ sinh thái Mantle đã được tạo bởi Mantle Core trên diễn đàn...