Thứ Sáu, 12 Tháng Một 2024

rwa

Injective (INJ) phát hành bản nâng cấp Mainnet và sẽ có những thay đổi lớn

Các nhà phát triển Injective (INJ) đã thông báo rằng họ đã phát hành bản cập nhật mạng chính. Đây là những thông tin...

Nhà phân tích có kinh nghiệm: “Altcoin về RWA này sẽ tăng giá”

Michael van de Poppe đã dự đoán những altcoin nào sẽ tăng giá vào năm 2024 và trong chu kỳ tăng giá này.Chỉ còn...